Connect with us

Politika

BAHAĆENJE NA DRŽAVNOM NIVOU Užarene linije u institucijama na nivou BiH

Iako godišnje milioni maraka odlaze iz zajedničke kase, u institucijama BiH rijetko ko analizira telefonske račune koji stižu na naplatu, što opravdano ostavlja dovoljno prostora za sumnju da je sve u skladu sa pravilima ponašanja i promovisanom politikom štednje na svim poljima.

Pokazala je to analiza Kancelarije za reviziju institucija na nivou BiH, a rezultati su sumirani u reviziji učinka “Upravljanje troškovima fiksne i mobilne telefonije”.
Maksimalni iznosi računa za sve institucije, a ima ih više od 70 na nivou BiH, utvrđeni su pravilnikom koji datira iz 2014. godine. Imajući u vidu da se, prema navodima revizora, od tada do danas znatno promijenilo stanje na tržištu telefonije, opšta ocjena je da nadležni nisu pratili kretanja te su tako pogodovali nerealnim izdacima.
– Većina nije analizirala potrebne količine telefonskog saobraćaja i na bazi takvih rezultata planirala troškove. Ni iz Ministarstva finansija i trezora BiH, kao institucije odgovorne za izradu budžeta, nije tražena analiza potreba prilikom izrade tog ključnog finansijskog dokumenta – piše u revizorskom izvještaju.

Njihove analize, s druge strane, pokazuju da je iskorišćenost kupljenih usluga mobilne telefonije – pozivi, internet, poruke, ispod petine.

Institucije iz uzorka

Agencija za javne nabavke

Konkurencijski savjet BiH

Regulatorna agencija za komunikacije

Ministarstvo finansija i trezora

Ministarstvo komunikacija i transporta

– Iako je pravilnikom ostavljena mogućnost Savjetu ministara BiH da može utvrditi proporcionalne promjene iznosa troškova telefonskih usluga za sve institucije, nisu koristili tu mogućnost – upozoravaju revizori.

Ne sporeći da je pravilnik o korišćenju mobilnih telefona doprinio smanjenju troškova, naročito u prvoj godini primjene, ipak su podvukli i da se, između ostalog, na bazi drugih podataka može konstatovati da taj pad u institucijama BiH ne prati pad cijena na tržištu za ove vrste usluga, te da postoji značajan prostor za dodatne uštede.

– Prosječna cijena različitih paketa usluga mobilne telefonije u 2021. godini je niža za oko 60 odsto u odnosu na 2015, a troškovi institucija za usluge mobilne telefonije u 2021. godini niži su za oko 15 odsto u odnosu na 2015. godinu. Pad cijena usluga je za skoro četiri puta veći od pada troškova institucija za usluge mobilne telefonije, a taj jaz mogao bi da se opravda povećanjem broja lica u institucijama BiH sa pravom korišćenja mobilnih telefona. Međutim, on je povećan za manje od dva odsto – navedeno je u izvještaju.

Brojne su, kako kažu, indicije koje upućuju na to da se sredstva iz budžeta za telefonske usluge ne troše na ekonomičan i efikasan način.

– S tim u vezi, izvještaji upućuju na nepravilnosti i neracionalno trošenje novca, a i istraživanja Kancelarije za reviziju su pokazala da postojeći aranžmani korišćenja telefonskih usluga ne obezbjeđuju ekonomičnu potrošnju – pišu revizori uz podsjećanje da se maksimalni godišnji iznosi troškova za službenike sa pravom korišćenja mobilnih telefona kreću od 60 do 6.000 maraka.

Jedan od razloga zbog kojih se ne sprovode analize potreba u institucijama BiH leži, prema navodima revizora, u postojećem pravilniku.

– Institucije se prilikom planiranja troškova telefonije, kao i tokom realizacije plana, nastoje kretati u zadatim okvirima, maksimalnim iznosima – istaknuto je u izvještaju.

Kontrole su pokazale da se, usljed odsustva analize, koriste pretplatnički paketi mobilne telefonije koji su iznad stvarnih potreba, što ima za posljedicu neekonomično trošenje budžetskih sredstava.

– Osim što nisu rađene analize iskorišćenosti kupljenih paketa usluga za lica kojima je dodijeljeno pravo na korišćenje mobilnih telefona, u pet institucija iz uzorka nisu rađene ni procjene radnih mjesta koja imaju potrebe za korišćenjem mobilnih telefona – zaključeno je u izvještaju.

Preporuke

Uz kritike, revizori su Savjetu ministara BiH savjetovali periodično ažuriranje dozvoljenih maksimalnih iznosa troškova na osnovu rezultata analize tržišta, uz stalno nastojanje da se obezbijedi namjenska potrošnja za telefonske usluge.

– Potrebno je razmotriti u kojoj mjeri je potrebno prilagoditi Pravilnik o korišćenju telefona u dijelu korišćenje/nabavke mobilnih telefona, imajući u vidu liberalizaciju tržišta, smanjenje cijena i drugih stavki – navedeno je u revizorskom izvještaju.

Politika

NEŠIĆ NIJE PRIJAVIO NEKRETNINE U SRBIJI “To nije moje, nego vlasništvo moje SUPRUGE”

Nenad Nešić, ministar bezbjednosti BiH, iako je imao zakonsku obavezu, u izjavi o imovinskom stanju koju je popunio prije preuzimanja ministarske pozicije, nije prijavio stan i kuću u Novom Sadu koje ima sa suprugom Majom.

Piše to Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), čijoj novinarki je Nešić, a koji je i lider DNS-a, rekao da je kontaktirao Savjet ministara BiH i da mu je rečeno da se imovina supružnika ne prijavljuje.

“U upitniku nigdje ne piše ‘imovina bračna’, nego piše imovina koja se vodi na vama”, rekao je Nešić, a nakon što mu je novinarka pročitala propise, on je prekinuo telefonsku vezu.

Kako se dodaje, neprijavljeni stan od 98 kvadrata smješten je u užem centru Novog Sada, dok se kuća od 177 kvadrata nalazi u mirnom naselju sa druge strane Dunava, blizu Petrovaradinske tvrđave.

Nešić je, dodaje se, u obrascu izjave napisao da ima dva stana od 182 i 164 kvadrata te dvije garaže od po 13 kvadrata u Tivtu u Crnoj Gori. Prijavio je i zemljište u Novom Sarajevu i u Istočnom Sarajevu. Naveo je da je vlasnik trgovačke firme “N-group” u kojoj je direktorica njegova supruga.

Takođe, Nešić je naveo i da je direktor firme “N trade” koja je u vlasništvu njegovog brata Predraga. Dodao je da je brat direktor firme “Energoinvest-automatika” koja se bavi iznajmljivanjem mašina i opreme. Otac Rade je vlasnik trgovačke firme “Dar-Company”.

Ovo nije prvi put da Nešić zaboravlja prijaviti sve što ima. Krajem 2021. godine novinari CIN-a su pronašli da je Nešić prećutao da ima firmu “N-group” koju je osnovao 2016. godine, a nije je prijavio u imovinskom kartonu koji je dostavio Centralnoj izbornoj komisiji 2018. godine nakon što je izabran za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
BUKA

Nastavi čitati

Politika

NAĐA DIKLIĆ: Neobični slučaj kozarskog imama Mahića

Srpska pravoslavna sekta je sekta, Sveti Sava – fašista.

Kratak siže obraćanja vjernicima kozaračkog imama Amira Mahića na Svetog Savu, 27. januara.

Imam Mahić, koji po svojoj funkciji treba da upućuje svoje džematlije (vjernike) na pravi put, da im bude duhovni vodič i primjer (isto kao u pravoslavlju ili katoličanstvu sveštenik), malo je pobrkao lončiće, ne samo kao čovjek, imam, već musliman!
Ako je vjerovati teoriji religije, spisima na kojima počiva Islam, tumačenjima islama, hadisima (svjedočenjima o životu poslanika Muhameda, posljednjeg poslanika u Islamu), imam Mahić lako može da okategoriše sektašenje i fašizam samo iz jednog razloga – ne poznaje ni svoje kako treba, pa zašto bi pravoslavlje ili Svetog Savu – fašistu?
Naime, sve ono što je izgovorio imam Mahić je u direktnoj suprotnosti sa njegovom vjerom. U suprotnosti s njegovim poslanikom Muhamedom, koji je za života pričao mnogo i ostavljao amanet ličnim djelima i zabiježenim pričama da se “nemusliman” ne smije uvrijediti, samo jer nije musliman. Da se druga vjera ne može odbaciti ili prezreti, ako je u osnovi podudarna i sa osnovom Kur’ana – biblijskim Starim Zavjetom.
U islamskoj teologiji zabilježeni su mnogi slučajevi kada se promoviše suživot i poštovanje drugog i drugačijeg. Na primjer, kada Muhamed zaustavlja sve, samo da isprati sahranu Jevrejke. Odluka da se nijedna bogomolja ne smije srušiti za vrijeme “hidžre”, preseljenja iz Meke u Medinu.
I hadisi – zabilješke o životu muslimanskog poslanika Muhameda, kojeg je za minberom (dijelom džamije za kojim se imam obraća vjernicima) predstavljao Mahić.
Mahić, koji je, čujem i hafiz (osoba koja zna Kur’an napamet) pogriješio je kao musliman. Pogriješio je kao čovjek.
Ovdje nema potrebe ulaziti više u duh Svetosavlja. Vjernici Srpske pravoslavne crkve i sami su svjedoci da je suština pravoslavlja ponekad – izokrenuta, ali kroz rituale i običaje, ne kroz srž vjere. Srž je ista od 1054. godine i raskola u Hrišćanstvu ili 2000 godina kasnije, od rođenja Isusa Hrista.
Pravila su se mijenjala i prilagođavala vremenu i okolnostima isto kao što se vremenu i okolnostima kroz vrijeme i istoriju prilagođavao i Islam.
I nije problem samo imam Mahić. Problem je izostanak reakcije Islamske zajednice u BiH. Rijaseta. Onog istog Rijaseta koji je utvrdio postojanje “paradžemata” u BiH. Odvojeni, radikalni dijelovi Islama, koji ne bi smjeli biti u okrilju IZ BiH. I koji su se vremenom zagubili u papirologiji ili oni na koje je reisu- l – ulema Husein efendija Kavazović – utihnuo.
Vehabije i selefije ili još radikalniji islamski pokreti i učenja postoje u BiH i iako ne spadaju pod utvrđena i priznata učenja Islamske zajednice BiH – niko ništa ne radi. A zbog ovih učenja, ekstremno radikalnih, svojevremeno je postojala opasnost da BiH izbace i iz Ujedinjenih nacija, a država je morala garantovati da će držati pod kontrolom – slobodne radikale.
Reagovalo je Međureligijsko vijeće BiH. Oni su zatražili da se imam Amir Mahić izvini.
Govor koji nije primjeren, govor kojim se širi netolerancija. Govor mržnje, kako ga je okarakterisao MUP Republike Srpske.
No, ja nisam doktor nauka i nisam neko ko može držati “slovo” Mahiću.
Ovo je onomad napisao doktor Islamskih nauka Ahmet Alibašić, profesor na fakultetu Islamskih nauka u Sarajevu.
– Svakako da obaveza poštivanja vjerskih sloboda drugoga važi i za muslimane. Kur’an izričito zabranjuje vrijeđanje tuđih svetinja kako to ne bi dovelo do začaranog kruga mržnje i nasilja: “Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleći šta govore Allaha grdili” (Kur’an, 6: 108). Podrazumijeva se, još, da nemuslimani u ovoj zemlji imaju podjednako pravo na kritiku svega što po njihovom mišljenju nije u redu. Zbog toga ne smiju biti prozivani za izdaju ili pokazivanje “pravog lica”.
I zašto se na sve ovo ne smije šutiti? I zašto nam nije dozvoljeno da šutimo bilo da smo pravoslavci, katolici ili muslimani? Ne smijemo šutjeti kao ljudi.
Jer ovo dovodi do mržnje.
Pogotovo na ovo ne bi trebali dda šute muslimani. Jer, dok su većma šutili i gledali “svoja posla”, ISIL je razorio Siriju. Policija za “moral” ubija mlade Iranke. Isil razara sa Al Qaidom Avganistan, Libiju… Boko Haram ubija djecu koja idu u školu. Žene koje žele da se školuju. Majke koje šalju djecu u školu. Jer Boko Haram, militantno, teroristička i islamska organizacija u obrazovanju vidi – GRIJEH!
Svaki put kada se ne odgovori na mržnju, ostavi se prostor da ona raste. Da cvjeta i širi se. A vidjeli smo šta se dešava kada se mržnja širi.
Danas je petak. Dan za džuma namaz. Dan kada imam Mahić treba da održi “hutbu” i obrati se vjernicima. Danas je dan da potare grijeh koji je načinio prema sebi, svojoj vjeri i svojim komšijama.

Nastavi čitati

Politika

ĆURIĆ: Ponašanje Vukanovića je bolesno

Gradonačenik Trebinja Mirko Ćurić odbacio je optužbe narodnog poslanika Nebojše Vukanovića, njegovo ponašanje karakteriše kao bolesno.
Ćurić se izvinio građanima koji su danas jedva ulazili u opštinu.

“Ova osoba koja je ovo uradila po meni nije psihički zdrava, ovo je neko uradio ko nije dobar psihički ili ko je imao neke probleme na vozilu. Policija će da ustanovi da li su bili problemi na vozilu da li je otišlo van kontrole na trotoar ali po meni ovo ne vodi nečemu dobrom”, kaže gradonačelnik Trebinja.

Podsjetimo, Vukanović je parkirao vozilo na sam ulaz u gradsku upravu, pa otišao na suđenje i vratio se nakon tri sata.

Nakon što je završio suđenje sa Nenadom Nešićem poslanik je po vozilo došao u pratnji policije i isto tako završio na saslušanju.

Volva na stepenicama gradske uprave građani su gledali u čudu, mišljenja su bila podjeljena, a neki su svoja pokazali tako što su ga gađali jajima. Vukanović pojašnjava da je to uradio iz revolta jer mu se gradonačelnik nije javljao, a kaže htio je pričati o navodnom mobingu nad vatrogascima.

“Čovjek se ponaša kao nasilnik a ne kao gradonačelnik. Je li ovo nasilničko ponašanje? Apsolutno ne. Dakle narod neće da protestuje, građanima je hladno, ljudi se plaše Volvo se ne plaši nije mu hlladno i onda sam tu ostavio Volvo da blokira. Ja ću sada platiti koliko god hoće kaznu”. rekao je Vukanović.

Epilog današnje trebinjske drame je krivično djelo “Nasilničko ponašanje”, tako je odlučio tužilac. Iz policije saopštavaju da su uradili uviđaj i privremeno oduzeli vozilo. Vukanović se nedavno parkirao i na ulaz u zgradu Elektroprivrede Srpske, na pitanje gdje je sljedeće parkiralište poslanik kaže da ne zna.

Nastavi čitati

Aktuleno