Connect with us

Društvo

Drvoprerađivači RS propuštaju prodajne šanse u EU zbog nedostatka trupaca

Reklamni prostor


Nedostatak osnovne sirovine u proizvodnji višegodišnji je problem za sektor drvoprerade u Republici Srpskoj. Hronični nedostatak trupaca ključni je faktor uticaja na ukupan obim proizvodnje i izvoza u inače dobro organizovanoj i vrlo perspektivnoj domaćoj drvoprerađivačkoj industriji.

Nedovoljna, neravnomjerna, često nepravedna i slabo kontrolisana raspodjela šumskih sortimenata posljedično dovodi do prinudnog propuštanja velikih prodajnih šansi domaćih drvoprerađivača na tržištu Evropske unije. Kriza u snabdijevanju drvoprerađivača osnovnom sirovinom za rad ugrožava njihove teško stečene pozicije na evropskom tržištu, na kojem uživaju ugled i povjerenje uprkos brojnim problemima kod kuće.

Navedene probleme klaster drvoprerađivača FINAL smatra presudnim u kočenju domaće proizvodnje i izvoza polufinalnih i finalnih proizvoda na tržišta zapadnih zemalja. FINAL upozorava da ogroman potencijal domaće drvoprerade u velikoj mjeri guši nelojalna konkurencija, kao i štetan uticaj iz vana koji se prepoznaje u aktivnostima lobista usmjerenim na slabljenje institucionalne zaštite domaće proizvodnje i izvoza. Otkup drvnih sortimenata u režiji sumnjivih stranaca i neprovjerenih nakupaca i sve veći odliv ove sirovine u strane zemlje slabi domaću drvoprerađivačku industriju i negativno utiče na ukupan saldo robne razmjene sa inostranstvom.

Pored otežanog poslovanja sektora drvoprerade zbog navedenih štetnih pojava, na udaru su i radnici sa svojim porodicama, jer im stvorena ograničenja i neodstatak osnovne sirovine za rad ugrožavaju radna mjesta i redovna primanja. Štetu trpe i lokalne zajednice, kao i mnogi korisnici budžeta, odnosno kategorije stanovništva kojima od budžetskih naknada, prikupljenih i od izvoznih aktivnosti drvoprerađivačkog sektora, zavisi kvalitet života i zdravlja.

Priliku za otklanjanje navedenih problema FINAL vidi u strateškoj saradnji drvoprerađivača na zastupanju i odbrani sopstvenih poslovnih interesa. Neophodan je, takođe, i hitan zajednički angažman sa vlastima na svim nivoima na preduzimanju suštinskih aktivnosti kojima bi se zaštitila domaća proizvodnja od uočenih negativnih pojava.

Drvoprerađivači očekuju od vlasti da se prvenstveno posvete oštrom suzbijanju nelojalne konkurencije iz vana i sprečavanju štetnog uticaja preprodavaca, koji u ovoj godini koriste priliku za brzu i veliku zaradu usljed poremećaja u lancu snabdijevanja i cjenovnog haosa izazvanog strahom Evrope od sve prisutnije energetske i inflacijske krize.

Da bi se prilike u drvoprerađivačkoj industriji stabilizovale, a izvoznicima u toj privrednoj grani pružila prilika da od svog uloženog truda i znanja osjete neku korist baš kao što bi je osjetila i država, hitno je potrebna održiva strategija u čijoj bi izradi i drvoprerađivači imali aktivnu ulogu. FINAL apeluje na vlasti da im prilikom priprema takve strategije i njenog konačnog usvajanja domaći drvoprerađivači budu ključni, strateški partner.

Takva strategija je hitno potrebna, a biće uspješna samo ako bude određena na osnovu sveobuhvatnog uvida u trenutno stanje na terenu, uvida u kratkoročne i dugoročne lokalne i globalne tržišne prilike i ako u nju budu ugrađeni znanje i iskustvo nosilaca razvoja domaće drvne industrije, koje se trenutno mnogo više cijeni u EU nego u samoj BiH.

(Final RS)

Društvo

Voda odnijela most u naselju Debeljaci

Reklamni prostor


Usljed obimnih padavina, koje su se izlile u Ulici Diane Budisavljević u naselju Debeljaci, došlo je do urušavanja mosta, odnosno njegovim urušavanjem stvorena je ogromna rupa, koja ugrožava bezbjednost mještana ovog dijela grada.
Naime, od urušavanja mosta je prošlo 20 dana, ali iako su nadležni postavili traku za oznaku opasnosti, još se čeka sanacija.

Radi se o glavnoj ulici ovog naselja, te kako kaže Dejan Štrbac, član Savjeta ove MZ, za “Nezavisne”, ovuda dnevno prođe i do 2.000 ljudi kao i veliki broj djece na putu za školu.

Kako je Štrbac objasnio, padavine su prouzrokovale rušenje mosta, a dio mosta je odnijela voda.

“Odnesena je ograda mosta, na mjestu gdje je bio most su ostale velike rupe, a kao posljedica ovoga došlo je i do propadanja puta”, ističe Štrbac.

Kako dodaje, nadležna gradska odjeljanja i inspekcije su izlazile na teren, označile trakom mjesto gdje je most bio, ali prema njegovim riječima, poslije toga nije ništa sanirano.

“Ovo predstavlja najveću opasnost za djecu koja ovdje prolaze kada idu u školu, a ako se ovo ne riješi može doći i do obustavljanja saobraćaja”, kaže Štrbac.

Kako je kazao jedan mještanin Debeljaka, pri urušavanju mosta jednu stranu je odnijela voda koja teče asfaltom kada pada kiša.

“Ovdje je prije bio odvodni kanal, koji je vodu odvodio do potoka, ali kada se radio vodovod njega je samo zatrpao izvođač radova, tako da sada voda teče saobraćajnicom”, kazao je on.

Ovdje se, prema njegovim riječima, javlja još jedan problema, a to je mogućnost nastanka klizišta.

“Ovim problemima su ugroženi đaci koji svaki dan idu u školu, zatim gradski autobus na liniji 3B, ali i ostala vozila jer na tom potezu ima više od 500 domaćinstava”, kazao je on.

Sa druge strane, iz grada najavljuju rješenje ovog problema, jer, kako kaže Bojan Kresojević, gradski menadžer, most će u dogledno vrijeme biti saniran.

“Inspekcija je odmah izašla na teren, nakon čega je obaviješteno nadležno odjeljenje, tako da u zavisnosti od dinamike rada možemo očekivati sanaciju”, zaključuje Kresojević.

Foto: Saša Čavrag
bl-portal

Nastavi čitati

Društvo

DOBRODOŠLI U BOSNU! Direktor i profesori namiještali konkurs u školi

Reklamni prostor

Opštinski sud u Tuzli donio je prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Jasenka Smajića, Omera Delalića i Adise Mehić iz Tuzle, kojom su proglašeni krivim za namještanje zaposlenja jednoj osobi u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli.

Kako je navedeno u presudi Opštinskog suda, spomenuti trojac proglašen je krivim jer su 31. avgusta 2018. godine, radeći kao odgovorne osobe u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli i to Smajić kao direktor, a Delalić i Mehić kao profesori, te zajedno kao članovi komisije za provođenje intervjua u postupku zapošljavanja u školi, postupili suprotno svojim ovlaštenjima.

Oni su, kako je pojašnjeno, postupili suprotno ovlaštenjima u namjeri da jednoj kandidatkinji pribave korist u vidu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, kao i da teže povrijede prava drugih kandidata koju su konkurisali za istu poziciju.

“Naime, obavljajući konkursnu proceduru imenovani nisu proveli razgovor sa ostalim kandidatima, a u zapisnik sa intervjua je lažno prikazano da su kandidatkima tom intervjuu postavili po tri stručna pitanja, iako su znali i bili svjesni da to nije bio slučaj, niti su kratko obrazložili dodijeljeni broj bodova, na koji način su kandidatkinjama koje sve imaju završenu VSS, dodijeli bodove u razmjeru od 1,5-2,5 boda dok su kandidatkinji koja ima završenu srednju stručnu spremu, dodijeli maksimalna 3 boda, čime su teže povrijedili prava ostalih kandidatkinja, jer su ih onemogućili da ravnopravno učestvuju u konkursnoj proceduri i na koji način su jednu kandidatkinju stavili u povoljniji položaj na rang listi kandidata, a temeljem koje liste je 5. septembra 2018. godine, direktor škole donio odluku o prijemu kandidata u radni odnos kao Saradnika za ekonomsko-finansijske poslove na puno i neodređeno radno vrijeme, pribavivši joj na taj način korist u vidu zasnivanja radnog odnosa i prava iz radnog odnosa na neodređeno vrijeme”, navedeno je iz Opštinskog suda u Tuzli.

Spomenutim osobama je za počinjeno krivično djelo izrečena uslovna osuda.

“Smajiću je utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci, a Delaliću i Mehić kazne zatvora od po šest mjeseci, s tim da je određeno da se ta kazna neće izvršiti, ako imenovani za vrijeme od dvije godine, po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo”, navedeno je iz suda, piše Klix.

Smajiću je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnost direktora u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli, kao i svim drugim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u trajanju od dvije godine. S obzirom na to da je riječ o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna, stranke će imati pravo na žalbu.

   
Nastavi čitati

Društvo

Donirala bubreg suprugu i spasila mu život

Reklamni prostor


Adis Ahmić iz Visokog, uslijed zatajenja bubrega, morao je na dijalizu, a zbog ozbiljnosti njegovog zdravstvenog stanja, ljekari su preporučili transplantaciju.
Uz njega je sve vrijeme supruga Mersija koju je zaprosio kada je mu je došla u posjetu u bolnicu.

S obzirom na to da nisu imali adekvatnog donora, Mersija je odučila da svom suprugu donira bubreg. Zbog troškova pretraga i operacije u Turskoj, pokrenute su humanitarne akcije.

“Donor je trebalo da bude Adisov stric, ali se, nakon pretraga, pokazalo da i on ima oboljenje i da ne može dati bubreg mom suprugu. Zato sam se ja odlučila da budem donor, a imamo istu krvnu grupu. Operisani smo prije pet dana u Turskoj i polako se oporavljamo. Hvala svima koji su pomogli”, kaže Mersija Ahmić, Adisova supruga.

Adis ima 26 godina, a bubrežni je bolesnik već neko vrijeme. Zbog toga mu je prijetilo potpuno zatajenje bubrega, imao je veoma visok pritisak, stradali su mu krvni sudovi, a sve je uticalo i na vid. Sve to je dovelo do opasnosti da mu prestanu raditi i ostali organi, pa je transplantacija bila nužna.

Zbog toga su humanitarci od maja ove godine pokrenuli nekoliko akcija za prikupljanje sredstava za Adisovo liječenje.

Samo za troškove Adisovih i pretraga njegovog rođaka, koji je bio potencijalni donor, izdvojili su oko 17.000 evra. Za troškove transplantacije Mersijinog bubrega Adisu platili su još oko 9.700 evra, prenosi Avaz.

Sada im preostaje da prikupe još oko 5.000 KM, a taj novac im je potreban da kupe lijekove za terapiju nakon što napuste bolnicu.

Zbog toga pozivaju sve humane ljude da se odazovu i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima uplatom donacija na žiro-račun: 1323002023835844 u NLB banci sa naznakom za liječenje Adisa Ahmića.

Nastavi čitati

Aktuleno